Den ideella organisation Centrum för Rättvisa har begärt att Europadomstolen ska granska huruvida Lex Orwell uppfyller Europakonventionens krav när det gäller skydd för den personliga integriteten. Centrum för Rättvisa har sedan lagen antogs sökt möjligheter att göra en anmälan. Nu var det så äntligen dags.

Läs mer ->