Idag har jag varit i en av den amerikanska kötthandelns verkliga metropoler Ft Worth. Dit drevs till en början boskap för vidarebefordring till olika delar av västern. Men senare etablerades en boskapsmarknad, flera stora slakthus och en enorm köttmetropol skapades.

Idag kallar sig Ft Worth västerns början, och en turistattraktion har skapats där köttmarknaden tidigare var: the Fort Worth Stockyards Station.